AIR FRÅN YARA

ADBLUE

För att klara de skärpta kraven på avgasutsläpp i Europa, har de flesta lastbils-, och busstillverkarna valt s.k. SCR-system. För att dessa system ska fungera krävs att AdBlue doseras in i avgaserna innan de passerar igenom katalysatorn.
SCR-systemen där AdBlue används är mycket känsliga för föroreningar och det finns en mängd tillverkare av denna produkt. De flesta fordonstillverkare betalar inte ut någon garanti om du har använt AdBlue av låg kvalitet eller en vätska som har modifierats på fel sätt.

Vi har därför valt att sälja AdBlue produkten AIR1 från Yara.

Yara är världens största producent av AdBlue och erbjuder en kvalitetssäkrad produkt, tillverkad enligt standarden ISO 22241.

Vi säljer Adblue i följande emballage:
10 Liters Adblue dunkar

210 Liters Adblue Fat

1000 Liters Adblue IBC (Container)
Bulk Leveranser till Adblueanläggning

Ni kan även tanka AdBlue direkt på våra anläggningar i Vagersta/Skultuna och Fjärdhundra.

Kontakta oss om du har några frågor