OLJEGUIDEN

Följ länken till  Chevrons rekommendationsguide för smörjmedel. Länken ger dig ett användarvänligt verktyg, utvecklat för att hjälpa dig välja rätt smörjmedel till ditt fordon. Efter att ha svarat på några enkla frågor kan du se eller skriva ut ett detaljerat smörjschema för ditt fordon.

FÖLJ LÄNK:
Oljeguiden