AdBlue

Direkt från vårt lager

För att reducera skadliga utsläpp av kväveoxider (NOx) från dieselmotorer använder allt fler fordons- och maskintillverkare så kallade SCR-system. För att dessa system ska fungera krävs att AdBlue doseras in i avgaserna innan de passerar igenom katalysatorn. AdBlue omvandlar kväveoxider till ofarligt kväve och ånga.

SCR-systemen där AdBlue används är mycket känsliga för föroreningar. De flesta fordonstillverkare betalar inte ut någon garanti om du har använt AdBlue av låg kvalitet eller en vätska som har modifierats på fel sätt.

Vi har därför valt att sälja AdBlue produkten Air1 från Yara.

Yara är världens största producent av AdBlue och erbjuder kvalitetssäkrade produkter, tillverkad enligt standarden ISO 22241.

Vi har idag två varianter av Yara Air1.

Yara Air1 AdBlue

– Standard AdBlue för alla typer av fordon och maskiner.

Yara Air1 Optispray

– En AdBlue-produkt framtagen för lågtempererade fordon och maskiner, och där arbetstemperaturen generellt är låg.

Ring eller ställ en fråga i formuläret för pris och leverans.

Spela videoklipp
AIR1_210X1002
Har du frågor om AdBlue?

Vi lagerför alltid Yara Air1 AdBlue i följande förpackningar:

-10 Liters dunkar
-210 Liters Fat
-1000 Liters IBC (Container)

Bulklösningar och via tankstationer:
-Bulkleveranser till Adblueanläggning
-Ni kan även tanka AdBlue direkt på våra anläggningar i Kolbäck, Vagersta/Skultuna, Fjärdhundra och Långängsvägen 4 Västerås.

Är du intresserad av en AdBlueanläggning till företaget? Slå oss en signal!

Hur används AdBlue?

Hur kan AdBlue förvaras?

Yara Air 1 AdBlue

abdlue-ibc