Brand i fabrik påverkar smörjmedelsproduktionen i Europa

För några veckor sedan brann det i en additivfabrik i Frankrike. Fabriken förser en stor andel av smörjmedelsfabrikerna i Europa med additiv och på grund av branden har den aktuella additivfabriken utlyst force majeure under en tid framöver då produktion ligger nere. Detta innebär att vissa smörjmedel rent generellt kan bli svåra att få tag på då de flesta smörjmedelsmärkena köper additiv av den aktuella fabriken och därmed drabbas av detta. Även flera stora smörjmedelsproducenter har förvarnat om brister och troligtvis kommer hela den europeiska marknaden påverkas av denna brist.

Risken är även att vissa av de smörjmedelsprodukter som NB Oljor lagerför och säljer kan drabbas av brist. Vi vet inte definitivt hur detta kommer påverka oss men jobbar för att säkerställa att produkter finns att köpa av oss som vanligt. Vi kan behöva ta in tillfälliga varumärken under denna tid, vilket också kan påverka prisbilden tillfälligt. Ring gärna oss och undersök tillgång på de produkter du är i behov av innan du tömmer maskinen/fordonet. Eller är det så att du saknar produkter från din nuvarande leverantör p.g.a. detta, ring och kolla med oss. Vi lagerför ett komplett sortiment och kan mycket väl ha det du söker hemma redan.