Byte av tankstation Vagersta

Byte av tankstation Vagersta – stängt under installationstiden

Fredag 16 juni genomförs skiftet av tankstationen i Vagersta. En ny modernare variant kommer att installeras och det kommer inte vara möjligt att tanka under installationstiden. Vi beräknar att kunna genomföra bytet under en dag, men med reservation för eventuella händelser.

Vi ber om överseende med detta och ursäkt för eventuella problem det skapar. Passa på att fylla upp maskiner, tankar och bilar inför kommande vecka.