Om oss

Ett lokalt oljebolag

Lång erfarenhet

NB Oljor är ett ganska ungt företag, även om vi har en lång historia och många års erfarenhet från branschen. Ursprunget är Nordins i Sala 1957 och Bergslagsoljor i Västerås 1968. De båda framgångsrika företagen köptes 1996 resp. 1992 av Preem. I samband med att Preem genomförde en stor strategisk förändring 2006, köptes de båda företagen ut och slogs ihop till ett starkt bolag – NB Oljor AB.

Lokalt förankrade

Vi är ett starkt lokalt bolag som känner både branschen och vår lokala marknad utan och innan. Vi finns i både Sala och Västerås, med hämtlager på båda orterna. Med våra lokala åkare har vi god lokal kännedom.

Hög kvalitet

Vi har ett brett produktutbud som är anpassat för både professionellt och privatbruk. Hög kvalitet, trygg service och ett personligt bemötande är ledord för vår verksamhet.

AF_Plug_In_vert_RGB_whitebg
Texaco_Plug_In_vert_RGB_whitebg

Tankbilsleveranser

Vi har ett komplett sortiment av kvalitativa och moderna drivmedel levererade av lokala åkare dit du befinner dig. Om du har dit säte i vårt närområde men arbetar i hela Sverige kan vi genom återförsäljarnätverket leverera drivmedel dit du befinner dig. Som lantbrukskund kan du även få förlängda krediter när så önskas.

Tankstationer

På våra tankstationer kan du tanka dygnet runt och betala via faktura eller med VISA/Mastercard.

Lagerbutiker

Vi har professionella smörjmedel, gas- och kemprodukter för avhämtning eller direktleverans. Vi lagerför produkterna för snabb tillgänglighet. Du kan hämta själv hos oss eller få leverans dit du vill. Vi erbjuder även avhämtning dygnet runt om du behöver hämta mindre förpackningar av exempelvis fett eller några dunkar smörjmedel innan eller efter jobbet.

Läs mer om de produkter du är intresserade av under fliken produkter.

Miljö- och kvalitetsarbete

Vi på NB Oljor har tagit fram tydliga policys för vårt arbete med både miljö och kvalitet. Vår kvalitetspolicy säkerställer att du som kund får varor och tjänster som motsvarar dina krav och förväntningar. Vår miljöpolicy och vårt miljöansvar innebär att vi gör allt vi kan för att minimera den miljöbelastning som uppkommer genom distribution och användning av våra produkter.

NB Oljor skall leverera varor och tjänster som fullt ut motsvarar kundens förväntningar. Genom ett systematiskt förbättringsarbete baserat på kundens behov och våra medarbetares engagemang och trivsel, är målet en verksamhet som levererar rätt produkter, i rätt tid och till rätt pris. På så sätt skapar vi hög kvalitet och långsiktiga kundrelationer.

Vårt kvalitetsarbete innebär

 • Varor och tjänster ska uppfylla specificerad kvalitet till rätt pris och med leverans i avtalad tid.
 • Alla funktioner i företaget ska ta fullt kvalitetsansvar för sin och företagets verksamhet.
 • Samtliga medarbetare engageras i ett kundorienterat förbättringsarbete.
 • Alla medarbetare ska sträva efter att alltid göra rätt saker rätt från början.
 • Förbättringsåtgärder ska mätas och följas upp.

Användningen av petroleumbaserade fordons- och energibränslen innebär påverkan i alla led från produktion till konsumtion. NB Oljor arbetar för att tillgodose behovet av energi på ett så miljöanpassat sätt som möjligt. Vi är en liten aktör på den svenska marknaden, men vi gör allt för att minimera den miljöbelastning som uppkommer genom distribution och användning av våra produkter.

Vårt miljöarbete innebär

 • Systematiskt arbeta med förbättringar av vårt produkt val och processer som en del av det dagliga arbetet.
 • Arbeta med att effektivisera vår egen användning av energi och andra naturresurser.
 • Alltid beakta miljöaspekterna vid val av material, leverantörer och entreprenörer.
 • Bedriva NB Oljors olika verksamheter i enlighet med gällande tillstånd och att möta uppställda miljökrav i lagar och förordningar.
 • Ha en öppen dialog och samarbete med myndigheter, miljöintressenter och kunder om vår miljöpåverkan, med syftet att ständigt förbättra oss.
 • Säkerställa att samtliga anställda och anlitade åkerier, har erforderlig miljökompetens.
 • Ge information om vårt miljöarbete till kunder, anställda, leverantörer och andra berörda intressenter.
 • Kontinuerligt identifiera, kommunicera och hantera miljöriskerna i vår verksamhet.
 • Att upprätthålla god beredskap för att minimera den skadliga effekten på människors hälsa och den omgivande miljön i händelse av olycka.