Reduktionsplikten börjar gälla den 1 Juli 2018

Vad händer på drivmedelsmarknaden?

Den 1a juli börjar reduktionsplikten att gälla i Sverige. Kort sammanfattat är detta en lag som ämnar att reducera utsläpp av växthusgaser och öka andelen förnyelsebara råvaror i drivmedel. Kravet som ställs är att de drivmedel som säljs i Sverige på årsbasis ska innehålla råvaror som reducerar växthusgasutsläppen med minst 19,3 procent för diesel samt 2,6 procent för bensin, jämfört med fossila drivmedel. Dessa krav ställs mot drivmedelsföretagen och kommer innebära vissa produktförändringar på marknaden då det innebär stora avgifter om man inte når dessa krav.

Vill du veta mer? Slå oss en signal 021-171710 eller 0224-54403.

Läs mer om reduktionsplikten: http://preem.se/foretag/reduktionsplikt/