Sänka verksamhetens utsläpp med diesel?

Sänka verksamhetens utsläpp med diesel?

Japp, det går!

Vi på NB Oljor erbjuder er som kunder olika dieselklassade produkter med lägre koldioxidutsläpp än den konventionella fossila diesel dem flesta använder idag.

Via NB Oljor kan ni avtala att produkterna Preem Evolution Diesel (B7) eller ACP Diesel Utan RME (B0) ska tillverkas med högre andel förnyelsebar råvara och därmed nå en lägre nivå av växthusgasutsläpp. Detta är ett enkelt sätt för er att minska klimatavtrycket från er verksamhet. Ni får ett certifikat som visar hur mycket er verksamhet reducerar koldioxidutsläppen, jämfört med vanlig fossil diesel. Ni kan sedan välja om ni vill ha tankbilsleveranser till egna tankar eller tanka på någon av våra (NB Oljors) stationer. Med certifikatet kan ni alltså tillgodogöra er den reduktion ni avtalat om på flera sätt och är inte bundna till att tanka på bara ett ställe.

Idag (2020) kräver lagen om reduktionsplikt att diesel som används i transportsektorn har en utsläppsreduktion av koldioxid om minst 21% jämfört med fossil diesel. Utöver detta erbjuder vi er tre ytterligare nivåer:

Premium 1 – 35% lägre koldioxidutsläpp jmf. med fossil diesel.
Premium 2 – 70% lägre koldioxidutsläpp jmf. med fossil diesel.
Premium 3 – 85% lägre koldioxidutsläpp jmf. med fossil diesel.

Fördelen med dessa fasta nivåer är att ni alltid vet hur mycket ni har sänkt era koldioxidutsläpp med.

Oavsett nivå ni väljer är produkterna dieselklassade enligt EN590 samt svensk dieselstandard och därmed godkänd att använda i alla former av dieselfordon, exempelvis personbil, traktor, grävare, tröska, lastbil etc. För lantbruket är dieselklassificeringen även viktig då ni kan få tillbaka på skatten som vanligt, oavsett vald reduktionsnivå.

Ett prisvärt och enkelt sätt att ställa om er verksamhet till en framtid med lägre utsläpp.

Hur är detta möjligt? Jo, lagen om reduktionsplikt har gjort att företag nu kan sälja diesel enligt massbalans, liknande som det fungerar med grön el. Vill du veta mer om massbalans? Titta på klippet.

Och slå oss sedan en signal så kan vi ordna ditt certifikat.

Film som förklarar hur massbalans fungerar.