Tack Sala Vintermarknad

Tack till alla som besökte oss under marknadsdagarna i Sala. Kul att ses!

Grattis också till vinnaren av de extra 200 Liter diesel. Utöver diesel levererar vi eldningsolja, HVO och bensin med våra tankbilar.

Ansök även om företagskort för våra tankstationer. Vi har idag 28 anläggningar tillgängliga på kortet. Fler är på gång, läs mer under tankstationer ovan. Tanka lokalt.

Välkomna till oss!