Vårens smörjmedelskampanj

ERBJUDANDE! Vid köp av minst två fat olja ingår en fri spilloljehämtning.*

Vårens kampanj gäller FAT av motoroljor samt kombi- och hydrauloljor enligt nedan. Passa på att serva maskinerna med högkvalitetsolja till riktigt bra priser inför våren!

Beställ senast 19:e Mars! Västerås 021-171710 eller Sala 0224-54403

Motorolja
Delo 400 XLE HD 10w-40 FAT 208L
Delo 400 MGX 15w-40 FAT 208L

Hydraulolja
Hydraulic oil HDZ 32 FAT 208L
Hydraulic oil HDZ 46 FAT 208L

Kombiolja
1000 THF FAT 208L

*Spilloljan ska vara minst 400L och max 1000L och ej vara blandad med annan vätska. Avgift för registrering hos naturvårdsverket ingår ej och bekostas av er som avfallslämnare.”