Vi bygger nu vår första mack/automatstation

Vi bygger nu vår första mack/automatstation i Fjärdhundra längs RV70.
Här kommer ni att kunna tanka diesel, bensin och förbereder för adBlue.
Går allt enligt plan står macken färdig för bruk i slutet av oktober, Välkommen!