Tankstationer

Nedan finns en översikt av våra dieselanläggningar & automatstaioner.
På alla våra stationer kan ni betala med Visa, Mastercard och NB-Tankkort.
Vänligen se förteckning nedan för detaljerad info för vardera anläggning.

Kontakta oss

Tel Västerås 021-171710
Tel Sala 0224-54403
E-mail: info@nboljor.se

Här finns NB Oljors Tankstationer

Skultuna

Vagersta 26
726 91 Skultuna

NB Oljor Tankkort, Visa, Mastercard.
Produkt: ACP diesel med RME, Yara Air1 AdBlue

Kolsva

Bernshammar 6
731 15 Kolsva

NB Oljor Tankkort, Visa, Mastercard
Produkt: ACP diesel med RME

Västerfärnebo

Snarvägen 4
733 62 Västerfärnebo

NB Oljor Tankkort, Visa, Mastercard.
Produkt: ACP diesel med RME

Fjärdhundra

Simtuna Karleby 16
749 71 Fjärdhundra

Visa, Mastercard, NB-Tankkort
Produkter: Bensin, Diesel, El, Yara Air1 AdBlue

Veckholm/Enköping

Veckholm Basta 2
745 99 Enköping

NB Oljor Tankkort. Visa, Mastercard.
Produkt: Bensin, ACP Diesel med Fame