Tankstationer

Nedan finns en översikt av våra dieselanläggningar samt automatstationen i Fjärdhundra med diesel, bensin och el.
På alla våra stationer kan du tanka med NB-Tankkortet.
Vänligen se förteckning nedan för detaljerad info för vardera anläggning.

Kontakta oss

Tel Västerås 021-171710
Tel Sala 0224-54403
E-mail: info@nboljor.se

Här finns NB Oljors Tankstationer

Skultuna

Vagersta 26
726 91 Skultuna

NB Oljor Tankkort, Visa, Mastercard.
Produkt: ACP Diesel B0, Yara Air1 AdBlue

Kolsva

Bernshammar 6
731 15 Kolsva

NB Oljor Tankkort, Visa, Mastercard
Produkt: ACP Diesel B0

Västerfärnebo

Snarvägen 4
733 62 Västerfärnebo

NB Oljor Tankkort, Visa, Mastercard.
Produkt: ACP Diesel B0

Fjärdhundra

Simtuna Karleby 16
749 71 Fjärdhundra

Visa, Mastercard,
NB-Tankkort
Produkter: Bensin, Diesel, El, Yara Air1 AdBlue