Eldningsolja och färgad diesel byter färg

Har du lagrad diesel? Då behöver du vara extra uppmärksam på de nya bestämmelserna för färgad diesel som infördes den 1 juli 2023. De nya bestämmelserna innebär i enkelhet att den gröna färgade dieseln gradvis byts ut till blå och därmed kommer även förändringar kring beskattning.

Drivkraft Sveriges hemsida förklaras närmare vad bestämmelserna innebär.

Gällande skatt på bränsle finns mer info på Skatteverkets hemsida.

Hör av er om ni har fler frågor.