HVO100

HVO100 - förnybar Diesel som minskar klimatpåverkan

Vad är HVO bränsle?

HVO är ett fossilfritt och förnybart dieselbränsle med mycket liten total klimatpåverkan.

HVO (Hydrogenated vegetable oil) tillverkas genom en vätebehandlingsprocess av vegetabiliska oljor. Oljorna behöver inte vara enbart vegetabiliska, utan de kan även komma från exempelvis slaktavfall eller restprodukter från andra industrier. Denna återvinning innebär en minskad belastning på klimatet.

nboljor hvo100

Vilka är fördelarna med HVO diesel?

Utsläppet av koldioxid från fordon som använder förnybara bränslen absorberas i naturen och omvandlas på sikt till nya råvaror för ytterligare förnybara bränslen. Detta innebär att nettoutsläppet av koldioxid från HVO100 är noll och den har därmed en minimal klimatpåverkan.

HVO har en lägre partikelutsöndring än vanlig fossil diesel och belastar därmed motorns partikelfilter mindre, vilket i sin tur innebär att partikelfiltret inte behöver rengöras och bytas lika ofta.

HVO100 diesel kan användas i alla befintliga dieselmotorer, utan att de behöver modifieras. Den kan blandas i valfri mängd eller helt ersätta fossil diesel.

Är HVO samma sak som biodiesel?

HVO och biodiesel är inte samma sak.

Biodiesel är fossil diesel som är utblandad med en liten del biobränsle, ofta 7% eller mindre. Om det blandas i mer biobränsle än så riskerar bland annat motorernas partikelfilter att täppas igen.

HVO är däremot en fossilfri, förnybar diesel. Tillverkningsprocessen resulterar i ett bränsle som är en kemisk motsvarighet till ”vanlig” diesel, och kan därmed ersätta det fossila bränslet helt och hållet.

Var finns våra HVO100 tankstationer?

För oss på NB Oljor är miljön viktig och vi vill bidra till att minska koldioxidutsläppen som mycket som möjligt. Därför har vi börjat att ersätta fossila bränslen med förnybara och klimatvänliga drivmedel.

På sidan Tankstationer hittar du var vi säljer HVO100.

nboljor tankstationer

Vill du veta mer om HVO100?

Hur kommer HVO100 att påverka ditt fordon? Hur mycket kan du minska ditt CO2-utsläpp?

Vi har svaren på alla dina frågor om förnybara bränslen!