RME

RME - Fossilfri biodiesel med mindre klimatavtryck

Vad är RME?

RME, vilket är en förkortning av RapsMetylEster, är en fossilfri biodiesel som tillverkas av omförestrad rapsolja. Denna biodiesel går därför ibland även under namnet rapsdiesel, och den har ett mindre klimatavtryck än fossil diesel eftersom rapsplantorna binder i stort sett lika mycket koldioxid som avges vid förbränningen, vilket innebär att den är koldioxidneutral.

RapsMetylEster tillverkas genom att en blandning av rapsolja (90%) och metanol (10%)  omförestras under högt tryck och hög temperatur. Det resulterande biobränslet är varken hälso-, miljö- eller brandfarligt.

rme biobransle
biobransle rme

Vad är biobränsle?

Biobränslen är en typ av förnybara bränslen vars råvaror kommer från organiskt material, exempelvis växter, slaktavfall eller slam från reningsverk.

Matrialet i biobränslen kommer från biomassa som nyligen bundit upp det kol som avges vid förbränningen. Eftersom ny biomassa ständigt skapas (och därmed binder upp kol) sker det ett nettonollutsläpp av koldioxid från förbränningen, dvs biobränslen är nästan klimatneutrala. Det finns givetvis fler faktorer som spelar in, exempevis hur den aktuella biomassan produceras och hur bränsletillverkningen går till.

Så hur framställs biobränslen?

  • Biodiesel framställs från vegetabiliska oljor, exv raps, soja och palm
  • Etanol framställs genom jäsning av socker från exv spannmål, majs och sockerrör
  • Biogas framställs vanligtvis genom så kallad rötning. Det är när organiska material, till exempel avfall, slam från reningsverk eller restprodukter från livsmedelsindustrin, bryts ner i en syrefattig miljö av mikroorganismer.

De vanligaste typerna av biobränslen som används i fordon är biodiesel, etanol och biogas.

Var finns våra biodiesel tankstationer?

För oss på NB Oljor är miljön viktig och vi vill bidra till att minska koldioxidutsläppen som mycket som möjligt. Därför har vi börjat att ersätta fossila bränslen med förnybara och klimatvänliga drivmedel.

På sidan Tankstationer hittar du var vi säljer RME.

nboljor tankstationer
Vill du veta mer?