Nytt lagkrav för farligt avfall

Från och med november är det lagkrav på att allt farligt avfall som hämtas ska registreras hos Naturvårdsverket senast två vardagar efter avhämtning. Detta kan du som producent (hos den där avfallet uppkommer) göra själva via Naturvårdsverkets hemsida eller så hjälper Suez till och genomför registreringen åt er mot en mindre avgift.

Kostnad när Suez gör registreringen: 269kr

nb-oljor-miljö